Handelsbetingelser

på wesafe.dk

Aftalens indgåelse

Når du køber et abonnement hos WeSafe, indgår du aftale med WeSafe ApS. Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På din profilside på Wesafe kan du til enhver tid se dine kvitteringer, og om dit abonnement er aktivt.

 

Forudsætninger for brug af WeSafe

For at kunne bruge WeSafe skal du have en velfungerende internetadgang og en e-mail adresse, og du skal have adgang til en tablet eller en smartphone med enten iOS eller Android styresystem. Du skal samtidig have adgang til et dankort eller et kreditkort til betaling af dit abonnement. 

Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort eller dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på din profilside på WeSafe.dk. Manglende opdatering af dine kortoplysninger vil medføre, at dit abonnement ophører.

 

Sådan fungerer dit abonnement

Såfremt ikke andet er angivet i forbindelse med oprettelsen af dit abonnement, så er abonnementet på WeSafe fortløbende og fornyes automatisk hver måned. I forbindelse med oprettelsen af abonnementet accepterer du således, at WeSafe automatisk kan trække penge på dit dankort eller kreditkort, hver gang abonnement fornyes. Dette gælder også ved gratis prøveperiode, hvor dit abonnement automatisk vil blive fornyet med et betalt abonnement efter den gratis prøveperiode.

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til udløb af en igangværende måned, som du har betalt for. Du kan også vælge at opsige dit abonnement inden udløb af en gratis prøveperiode. 

 

Kampagne og partner tilbud

Hvis du har fået tilbudt at gøre brug af WeSafe gennem dit forsikringsselskab eller anden virksomhed, hvor du har fået en rabat på dit abonnement, skal du anvende den kode du har modtaget i forbindelse med dette tilbud.

 

Brug af WeSafe

WeSafe indeholder funktioner, som gør det muligt at sikre dit hjem, dig selv og dine nærmeste. Brug af WeSafe kan ske til privat såvel som virksomheds brug. Du er velkommen til at dele dit abonnement på WeSafe med andre medlemmer af den samme husstand, og du kan oprette op til 5 individuelle brugere i husstanden på dit WeSafe abonnement. Disse individuelle brugere skal alle være oprettet med samme email i WeSafe. Oprettelsen og vedligeholdelsen af profiler sker på WeSafe app´en WeSafe kan således anvendes samtidig på flere forskellige enheder i form af tablets og smartphones tilhørende husstanden. Hver gang du anvender en ny enhed registreres denne enhed på dit abonnement. Som udgangspunkt kan der maksimalt anvendes fem forskellige enheder. Hvis du har spørgsmål til dette eller problemer med at tage ny enhed i brug, så kontakt vores kundeservice. Du kan finde information om Kundeservice under “Kontaktoplysninger” på WeSafe.

 

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den periode, som du har betalt for. Du kan også vælge at opsige dit abonnement efter udløb af en gratis prøveperiode.

Opsigelse af abonnementet sker på din profilside på WeSafe. Rettidig opsigelse af dit abonnement skal ske senest 24 timer inden udløb af din nuværende abonnementsperiode.

Når dit abonnementet er opsagt har du ikke længere adgang til WeSafe, og du har således ikke adgang til at benytte sikringen af dit hjem, nødkaldsfunktionen og andre funktioner som WeSafe tilbyder.

 

Ændringer i WeSafe funktioner, vilkår og priser

WeSafe ApS, kan til enhver tid ændre på indholdet og funktionerne på WeSafe, herunder tilføje nye forbedrede opdateringer, der ikke tidligere har været tilgængeligt. Ved væsentlige ændringer af funktionerne på WeSafe, vil du modtage en individuel varsling via e-mail.

WeSafe ApS kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil altid blive varslet via e-mail og vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Aftalen kan således opsiges i henhold til de almindelige opsigelsesregler med udgangen af din nuværende betalingsperiode uden at prisstigningen således slår igennem for dig. WeSafe ApS kan løbende ændre og tilrette Handelsbetingelser for WeSafe. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling via e-mail.

 

Ansvarsbegrænsninger

WeSafe er ikke en godkendt alarm, men er udviklet til at forebygge mod tyveri i hjemmet, derudover giver WeSafe med hjælp af en nødkaldsfunktion, en ekstra tryghed til personer der føler sig utrygge eller dårlig tilpas.

WeSafe er uden ansvar for nedbrud og manglende forbindelse på kundens mobildækning.  WeSafe er uden ansvar for skader eller tab som følge af misbrug af kundens valgte koder, brugernavn og passwords, fjernbetjeninger, mobile applikationer, m.v.

WeSafe´s ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige det af WeSafe fra kunden modtagne beløb for de af WeSafe’s leverede ydelser i en periode på 12 måneder forud for den eventuelt skadevoldende handling.

Skader, som kunden ønsker at gøre WeSafe ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til WeSafe inden for rimelig tid.

WeSafe benytter Nexmo til at sende SMS’er i forbindelse med alarmer og nødkald, vi kan ikke stilles til ansvar for SMS’er som ikke bliver leveret.

WeSafe kan ikke stilles til ansvar for brugere af WeSafe App med dårlige hensigter eller ved misbrug.

WeSafe kan ikke garantere, at der kommer hjælp i forbindelse med alarmer eller nødkald. WeSafe kan ligeledes heller ikke garantere, at andre WeSafe brugere stiller op til hjælp i tilfælde af alarm eller nødkald.

WeSafe benytter Web Solutions til at hoste vores applikation, vi tager forbehold for at denne kan have problemer med deres servere.

 

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine ved at benytte profilsiden på WeSafe.dk.

 

Tvister

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: klagonline.forbrug.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for, at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk . EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

 

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på kontakt@wesafe.dk.

Version 1.0 den 19. november 2018